Dôveryhodné zdroje a odkazy

Za dôveryhodné zdroje považujeme tie, ktoré sú overené, nestranné, prípadne vládne a podobne. Čitateľ z nich získa pravdivé informácie a môže im skutočne dôverovať. Často ide napríklad o odkazy na štúdie, rozsiahle výskumné články alebo články napísané lekármi a zdravotníkmi.

O čo sa jedná?

Ako som už nahryzla, ide o odkazy na legitímne, odborné a nezávislé texty či štúdie, ktoré vkladáme do našich článkov. A to ako:

  • Priamo do textu,
  • tak aj dole pod koniec článku.

Tieto odkazy naše redaktorky požívajú ako zdroje na písanie článkov a vy ich môžete využiť na overenie pravdivosti informácií.

Prečo sme toto začali robiť?

Ja osobne som veľký fanúšik pravdivých a ucelených informácií, obzvlášť vo svete zdravia. A tak si všetky informácie rada overujem. Kedykoľvek si chcem kúpiť napríklad nový suplement, alebo mám nejaký zdravotný problém, otvorím si napríklad PubMed a vyložene si prečítam štúdie o tom, či mi na môj problém daný suplement pomôže.

Pretože nie všetko, čo sa píše na internete je pravda av dnešnej dobe je to niekedy obzvlášť ťažké rozlíšiť.

Z toho dôvodu sa snažíme robiť čo najviac na to, aby sme vám servírovali overené a pravdivé informácie. A to znamená aj prikladanie odkazov na zdroje či štúdie priamo do článkov.

Aké zdroje považujeme za dôveryhodné

Za dôveryhodné zdroje považujeme také zdroje, ktoré sú overené, nestranné, prípadne vládne a podobne. Čitateľ sa u nich dozvie pravdivé informácie a skutočne im môže dôverovať a to väčšinou preto, že sú to naozaj nezávislé knižnice informácií. Často sa jedná napríklad o odkazy na štúdie, alebo rozsiahle rešeršné články, prípadne články spísané lekármi, medikmi či inými odborníkmi.

Teraz vám tu spíšem zoznam webov, na ktoré odkazujeme najčastejšie:

Wikipédia

Wikipédia je zaradená do dôveryhodných zdrojov informácií, pretože ide v podstate o veľkú online encyklopédiu plnú informácií o takmer každej téme. Keďže je vo vlastníctve neziskovej organizácie a nepoužíva reklamu ani inak nezarába na svojich čitateľoch, možno ju považovať za dôveryhodný zdroj.

„Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Využívá wiki redakční systém a je to největší a nejoblíbenější všeobecné referenční dílo na World Wide Webu; podle hodnocení služby Alexa Internet z června 2019 je jednou z nejpopulárnějších webových stránek vůbec. Obsahuje výhradně bezplatný obsah a neobsahuje jakékoliv komerční reklamy. Wikipedie je vlastněna a podporována, stejně jako další vzájemně propojené projekty, nadací Wikimedia Foundation, neziskovou organizací, která je financována především prostřednictvím darů.“ (zdroj)

Wikiskripta

Wikiskriptá sú projektom 1. lekárskej fakulty a Univerzity Karlovej, ako príspevok UK do výučbových zdrojov siete lekárskych fakúlt. Sú plné lekárskych a odborných informácií, ktoré môžu pomôcť nielen študentom pri učení, ale napríklad aj našim čitateľom. Wikiskriptá sme zaradili medzi dôveryhodné zdroje preto, pretože ich píšu odborníci z oblasti medicíny a tiež preto, že ide o nestrannú webovú stránku, ktorá v podstate slúži ako taká učebnica.

„WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR a jsou součástí projektu MEFANET – sítě propojující lékařské fakulty v České republice a na Slovensku. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Wikiskripta vs Wikipedie:

Hlavním účelem WikiSkript je zjednodušení přípravy učebních materiálů, jejich úpravy a aktualizace. Cílem není vytvoření encyklopedie a články proto nemusejí odpovídat nárokům kladeným na encyklopedické dílo; spíše se budou podobat kapitolám v učebnici.“ (zdroj)

Healthline

Healhtline je americká webová stránka zameraná na zdravý životnoý štýl. Ide pravdepodobne o najväčšiu a najpopulárnejšiu (alebo aspoň jednu z najväčších a najpopulárnejších) webovú stránku zameranú na zdravie. Ide o ziskové médium v súkromnom vlastníctve, ktoré sme však zaradili medzi dôveryhodné zdroje, pretože všetky články píše a overuje tím lekárov. Okrem toho všetky články obsahujú overené informácie zo štúdií overených vládou USA. 

Stránka je kompletne v angličtine, ale vďaka funkcii prekladu Google si môžete informácie overiť aj v slovenčine.

Healthline má aj vlastnú stránku na Wikipedii: „Healthline Media, Inc. is an American website and provider of health information headquartered in San Francisco, California. It was founded in its current form 2006 and established as a standalone entity in January 2016. Healthline Media's website publishes health and wellness information, and is a competitor to WebMD and Verywellmind. In 2009, Kim Komando, a technology columnist with USA Today, listed Healthline.com as a top health information website. The company also provides health-related content and tools to more than 40 other sites. In 2010, Healthline Media signed an agreement to provide medical and health-related content to Yahoo! Health. Other partners include AARP.com and DoctorOz.com. Healthline Networks software also powers Aetna's patient portal.“ (zdroj)

Pub Med Central (PMC)

PubMed Central je americká stránka, na ktorej nájdete odkazy na štúdie všetkého druhu. Ide o dôveryhodný, neziskový zdroj, ku ktorému je voľný prístup. Nájdete tu biologické a vedecké štúdie, ktoré boli publikované na iných miestach. Ide o také rázcestie do odborných štúdií. Môžete si tam teda overiť informácie všetkých druhov.

PubMed Central je umiestnený na doméne .gov, čo značí vládnu koncovku (government).

Stránka je kompletne v angličtine, ale vďaka prekladaču Google si môžete informácie overiť aj v slovenčine.

O PubMed Central existuje stránka na Wikipedii: „PubMed Central (PMC) is a free digital repository that archives open access full-text scholarly articles that have been published in biomedical and life sciences journals. As one of the major research databases developed by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), PubMed Central is more than a document repository. Submissions to PMC are indexed and formatted for enhanced metadata, medical ontology, and unique identifiers which enrich the XML structured data for each article.[1] Content within PMC can be linked to other NCBI databases and accessed via Entrez search and retrieval systems, further enhancing the public's ability to discover, read and build upon its biomedical knowledge.“ (zdroj)

Ďalší popis nájdeme napríklad tu: „PubMed Central (PMC) je volně dostupný digitální archiv plnotextových odborných článků z časopisů z oblasti biomedicíny, který buduje US National Institutes of Health (NIH). Archivy jednotlivých titulů sahají různě hluboko do minulosti – některé jsou již v elektronické podobě od prvního čísla, jinde archiv obsahuje jen několik let. Vstupy do těchto článků najdeme i z databází Medline a PubMed.“ (zdroj)

Food and Drug Administration (FDA)

FDA alebo Food and Drug Administration je názov pre americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Ide o veľmi dôveryhodný zdroj informácií o výžive a zdraví. FDA má webovú stránku, na ktorej zverejňuje množstvo pravdivých informácií o zdraví, výžive, potravinách a liekoch. Z tohto dôvodu je zaradená medzi naše dôveryhodné zdroje. Pokiaľ ide o informácie, sú, samozrejme, objektívne a overené.

FDA je umiestnený na doméne .gov, čo značí vládnu koncovku (government).

Stránka je celá v angličtine, ale vďaka prekladaču Google si môžete informácie overiť aj v slovenčine.

FDA má dokonca svoju stránku na českej Wikipedii: „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA. Kromě toho má pravomoce ve vynucování i některých jiných zákonů, zejména zákona o službě veřejného zdraví (Public Health Service Act) sekce 361. Ve fiskálním roce 2008 tato vládní agentura operovala s ročním rozpočtem o objemu 2,1 mld dolarů.“ (zdroj)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, alebo slovensky: Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, je americký inštitút pre kontrolu verejného zdravia. Na webovej stránke inštitútu nájdeme množstvo článkov a štúdií o ochoreniach, ktoré nám umožňujú overiť si nejasné alebo zavádzajúce informácie. Inštitút je, samozrejme, dôveryhodný, keďže ide o vládne združenie a informácie sú pravdivé a overované. 

Inštitút je okrem iného poverený na spoluprácu s ministerstvami zdravotníctva, napríklad aj tým českým či slovenským.

CDC je umiestnený na doméne .gov, čo značí vládnu koncovku (government).

Stránka je celá v angličtine, ale vďaka funkcii Google prekladu si môžete overiť informácie aj v slovenčine.

Inštitút má svoju stránku aj na českej Wikipedii: „Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (anglicky Centers for Disease Control and Prevention, zkratka CDC) je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. CDC je federální agenturou Spojených států pod ministerstvem zdravotnictví a sociální péče. Má hlavní sídlo v Atlantě v unijním státě Georgie.

Hlavním cílem institutu je ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti prostřednictvím kontroly a prevence nemocí, úrazů a zdravotního postižení v USA. Institut je pověřen mezinárodní spoluprací, mj. s ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cílem CDC je především rozvoj postupů a metod kontroly a prevence chorob. Zaměřuje se zejména na infekční onemocnění, patogeny způsobené potravinami, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, podporu zdraví, prevenci úrazů a vzdělávací aktivity určené ke zlepšení zdraví občanů Spojených států. Kromě toho CDC zkoumá a poskytuje informace o neinfekčních chorobách a postiženích jako jsou diabetes a obezita, které jsou v USA velmi rozšířeny. Institut je zakládajícím členem Mezinárodní asociace národních institucí veřejného zdraví.“ (zdroj)

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements alebo NIH, po slovensky Národný inštitút zdravia, je americký inštitút zodpovedný za biomedicínsky výskum a výskum verejného zdravia. Je zaradený medzi naše dôveryhodné zdroje, pretože obsahuje množstvo overených vedeckých informácií, štúdií a podobne. 

NIH je umiestnený na doméne .gov, čo značí vládnu koncovku (government).

Stránka je celá v angličtine, ale vďaka funkcii Google prekladu si môžete overiť informácie aj v slovenčine.

O NIH si môžete prečítať aj na anglickej Wikipedii: „The National Institutes of Health (NIH /ɛn.aɪ.ˈeɪtʃ/) is the primary agency of the United States government responsible for biomedical and public health research. It was founded in the late 1880s and is now part of the United States Department of Health and Human Services. The majority of NIH facilities are located in Bethesda, Maryland, and other nearby suburbs of the Washington metropolitan area, with other primary facilities in the Research Triangle Park in North Carolina and smaller satellite facilities located around the United States. The NIH conducts its own scientific research through its Intramural Research Program (IRP) and provides major biomedical research funding to non-NIH research facilities through its Extramural Research Program.“ (zdroj)

Diplomové práce

Ďalším zdrojom / dôveryhodným odkazom môže byť aj záverečná práca (najčastejšie bakalárska alebo magisterská). Medzi našimi odkazmi teda môžete nájsť aj práve podobný odkaz. Často ide o záverečné práce na portáli Theses, ale môže ísť aj o inú formu záverečnej práce ako odkaz priamo na stiahnutie súboru DOC alebo záverečnej práce na inom webe.

Diplomové práce najčastejšie píšu študenti vysokých škôl, ktorí ich vytvárajú ako záverečnú prácu svojho štúdia. Ide teda o dokumenty s informáciami overenými odborníkmi. Študenti často čerpajú informácie z odborných kníh, webových stránok, encyklopédií a podobne.

Zo všetkých týchto dôvodov sú záverečné práce zaradené medzi naše dôveryhodné zdroje.

Diplomové práce sú väčšinou v češtine alebo slovenčine, ale sem-tam sa môže objaviť aj nejaká v angličtine.

Tu si môžete prečítať odsek o diplomových prácach z Wikipedie: „Diplomová práce (hovorově též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách. Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na odpovídající úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v (navazujícím) magisterském studijním programu (např. v zubním lékařství nikoli). Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky (státnice, SZZ). Jako diplomová práce se někdy též označuje i bakalářská práce. Tvorbu diplomové práce zpravidla vede a dozoruje její vedoucí, rovněž bývá takováto práce spjata s oponenturou.“ (zdroj)