Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste naším čitateľom, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje, za ktorých ochranu a zabezpečenie my následne zodpovedáme. Tu sa môžete zoznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe www.zivotavyziva.sk je Empowere Health s.r.o., IČO 17921210, so sídlom Příčná 1892/4, 11000 Praha – Nové Mesto, ďalej len „správca“. Správca určuje, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberá prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mu so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Kontaktovať správcu webu je možné emailom info@zivotavyziva.cz.

Prehlásenie

Správca vyhlasuje, že spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Bude spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plní podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
 • Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom ani žiadnou treťou stranou. K spracovávaným osobným údajom bude mať prístup iba správca.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame

Stránka používa súbory cookies. Pri prehliadaní webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok na to, aby sme vám mohli ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Využívame služby Google Analytics na anonymnú analýzu správania užívateľov našich webových stránok, aby sme mohli nájsť a opraviť chyby v užívateľskom rozhraní. Táto aplikácia môže využívať cookies na mapovanie vášho pohybu na našich webových stránkach. Viac informácií nájdete na stránkach služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Deaktivácia cookies v rôznych prehliadačoch

Komentáre

Keď návštevníci pridajú komentár na tento web, sú zhromažďované údaje zobrazené vo formulári pre komentár, ďalej IP adresa návštevníka a reťazec user agent definujúci prehliadač, čo pomáha k detekcii spamu.

Službe Gravatar môže byť poskytnutý anonymný reťazec vytvorený z vašej emailovej adresy (nazývaný aj hash), vďaka ktorému je možné určiť či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar sú k dispozícii tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Vložený obsah z ďalších webov

Príspevky na týchto stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napríklad videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová rovnakým spôsobom, ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a sledovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie s vloženým obsahom, pokiaľ máte účet a ste prihlásený na danú webovú stránku.

Dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • Ak máte na tomto webe účet alebo ste tu pridali komentáre, môžete požiadať o prijatie súboru s exportom osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Táto možnosť nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Čas uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Ak pridáte komentár, komentár a jeho metadáta budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje sú uchovávané za účelom automatického rozpoznania a schválenia všetkých následných komentárov, namiesto ich držania v rade moderovania.

Pre užívateľov, ktorí sa registrujú na tomto webe (ak majú túto možnosť), ukladáme aj osobné údaje, ktoré uvádzajú vo svojom užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje (s výnimkou toho, že nemôžu zmeniť svoje užívateľské meno). Administrátori webu môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Záverečné ustanovenia

Používaním našich webových stránok sa zaväzujete k súhlasu so spracovaním osobných údajov a súhlasíte s dokumentom o zásadách spracovania osobných údajov.